20 Şubat 2012 Pazartesi

Haymana / Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın bir ilçesi olan Haymana şehrin güneyinde yer alır. Haymana'nın Ankara şehir merkezine uzaklığı 74, Polatlı'ya 42, Gölbaşı'na 55 kilometredir. İlçe toprakları 39 – 40 kuzey enlemleri, 32 – 33 doğu boylamları arasında yer alır; yüzölçümü 2976 km 2 , rakımı 1259'dur. İlçenin doğusunda Bala ve Gölbaşı, güneyinde Kulu ve Cihanbeyli, batısında Polatlı ve kuzeyinde Gölbaşı İlçeleri yer alır.

Karasal iklimin hüküm sürdüğü İlçemizde en soğuk ay olan Ocak ayının ortalama sıcaklığı -2 o C, en sıcak ay olan Temmuzun ortalama sıcaklığı ise +19 o C' dir. Yıllık yağış ortalaması 414 mm 3 'tür.

İlçe topraklarının 2/3 sini Haymana Platosu oluşturur. Ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Haymana Platosunun rakımı 1100 m. dir. İlçemiz sınırlarında bulunan dağlardan Karacadağ'ın yüksekliği 1724 m, Mangaldağ 1436 m. ve Çaldağı 1351 m.dir. 297.6 Hektar alanda tarım yapılmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan İlçelerin gelişmişlik sırasında ülkemizdeki 850 içerisinde Haymana 504. sırada yer almaktadır. Ankara'nın İlçeleri arasında ise 17. sıradadır.

Haymana ilçesi kaplıcasıyla ünlüdür. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan belgede “hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde ortopedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda, kronik dönemdeki romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılabilir” denmektedir. Mülkiyeti Haymana Belediyesine ait otellerden biri Atılım Üniversitesi tarafından, ikisi de özel şahıslar tarafından işletilmektedir. Ayrıca bir kaplıca ve iki hamam belediye tarafından işletilmektedir. Mevcut kuyudan saniyede 56 litre su 44 c derece sıcaklıkta çıkmaktadır. Belediye tarafından yeni bir su bulma çalışmaları devam etmektedir.

6 belde, 70 köy ve Büyükşehir Belediyesine bağlanan 4 mahallemiz arasındaki yol ağı 772 km. dir. 132 km. olan Karayolları yolunun tamamı asfalttır. Köy Hizmetlerine ait 640 km. yolun 260 km.si asfalt, 380 km. si stabilizedir.

Anadolu'nun her bölgesinde olduğu gibi Haymana'nın çeşitli yörelerinde (Gavur Kalesi, Culuk Köyü, Oyaca, Höyük) yapılan kazılarda bölgede Hititler, Frigyalılar ve Romalıların izlerine rastlanmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'nun Türkleşmesiyle birlikte XII. Yüzyılda Haymana'nın da yer aldığı bölge Türk egemenliğine girmiştir.

23 Ağustos 1921'de başlayıp 12 Eylül 1921'de Düşmanın Haymana'dan çıkarıldığı Sakarya Meydan Savaşının bir kısmının İlçemiz sınırlarındaki Mangaldağı,Türbetepe ve Çaldağ mevkilerinde geçtiği bilinmektedir.

Haymana isminin nerden geldiği konusunda çeşitli rivayetler vardır. Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi'nin annesinin adının Hayme Ana olduğu, şimdi İlçe merkezinin bulunduğu yerde vefat ettiği ve buraya defnedildiği; mezarının burada bulunması nedeniyle de Hayme Ana adının değişerek Haymana olduğuna inanılmaktadır. Haymana kelimesinin, Divan-ı Lugat-ı Türk'te mera, otlak, yeşillik anlamına geldiği bilinmektedir. XVIII. Yüzyıl Ankara çevresinin idari yapısında bu bölgeden Haymanateyn diye bahsetmektedir. 1588-1590 yılları arasındaki Ankara Şeriye Sicilinde bu bölgeden Büyük Haymana ve Küçük Haymana diye bahsedilmektedir.

Dereköy'de bulunan ve 1930 ve 1998 yıllarında kazı çalışmaları yapılan Gavurkale önemli bir Frig yerleşim alanıdır. Türkhöyük köyü ve Oyaca kasabalarında bulunan höyükler, buraların Hititler döneminde bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve modern altyapı tesislerinin yapılması sonucunda kaplıca turizminde önemli gelişmeler olmuştur. Her yıl ortalama 200.000 kişi şifa bulmak üzere kaplıcalara gelmekte, İlçemize önemli gelir sağlamaktadır.Belediyeye ait 3 otel özel şahıslara kiraya verilmiştir.Otellerimizde termal su bulunmakta olup,Ankara'ya yakın olması sebebiyle sezonda oteller dolmaktadır. Merkezde kaplıcaların olması nedeniyle yaz aylarında iç turizmle ilgili olarak sezonluk pansiyonculuk yapılmaktadır.

Hiç yorum yok: