17 Ekim 2007 Çarşamba

illerimiz - Antalya

Antalya

Antalya İli Türkiye''de bugüne kadar bilinen en eski yerleşmelerin bulunduğu İllerimizden biridir.İl merkezinin kuzeybatısında 20 km mesafede bulunan "KARAİN MAĞARASI''NDA" yapılan kazılarda M.Ö 220 bin yılından bugüne kadar kesintisiz bir uygarlığın varlığı ortaya çıkarılmıştır.Tarihi eser ve kalıntıların adeta açık hava müzesi gibi geniş bir alana dağıldığı ilimizde tarih öncesi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izler yan yanadır.

Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu''nun bir Sancağı olan Antalya, Sevr Antlaşmasından sonra kısa bir süre İtalyan işgali görmüş ve Cumhuriyet döneminde de Vilayet haline gelmiştir.Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde yer alan Antalya''da Toros Sıradağları İl''in kara sınırlarını meydana getirmektedir. İl güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Karaman ve Konya, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla İlleri ile çevrelenmektedir.

Antalya ili Akdeniz iklimi içinde mütalaa edilmekte ise de etkilerinin denizden uzaklaştıkça ve yükseklik arttıkça azaldığı görülmektedir.Antalya İli''nin toplam yüzölçümü 20.591.010 dekardır. Türkiye alanının %2,6''sını kapsamaktadır. Bu alanın %20,16''lık bölümü olan 4.150.160 dekarını Tarım Alanları, %4,98 ile 1.024.650 dekarını çayır-mer''a, %55,12 ile 11.350.600 dekarını orman ve fundalıklar, %0,025 ile 52.080 dekarını su yüzeyi ile %19,49''luk oran ile 4.013.520 dekarını da tarım dışı alanlar ve yerleşim alanları oluşturmaktadır.

Antalya, Alanya, Manavgat, Kemer, Lâra Plajı, Konyaaltı Plajı, Antalya

Hiç yorum yok: