1 Eylül 2007 Cumartesi

Dunya Cografi Isimleri Standardizasyonu

Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Uzmanlar Grubu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 1959 ve 1968 yıllarında aldığı kararla kurulmuştur.

Dünya üzerinde konuşulan diller ve ülkelerin bulunduğu coğrafi konum dikkate alınarak 22 ayrı Divizyon (bölüm) oluşturulmuştur. Türkiye, halen başkanlığını İran’ın yaptığı ve Afganistan, Azerbeycan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Pakistan, Türkmenistan ve Yugoslavya’dan oluşan “Güney-Batı Asya Divizyonu (Arapça hariç)” na, Slovenya’nın başkanlığında Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Makedonya Cumhuriyeti ve Yugoslavya’dan oluşan “Merkez Doğu ve Güneydoğu Avrupa Divizyonun”a ve İtalyanın başkanlığında Belçika, Kanada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Yunanistan,Vatikan, İtalya, Lüksenburg, Moldova, Monako,Portekiz, Romanya, İspanya ve İsviçre’den oluşan “Roman - Hellen Divizyonun”a üyedir.

Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu faaliyetlerine katılımın; Ülkemizde kullanılan coğrafi isimlerin, Birleşmiş Milletler nezdinde diğer ülkelere resmi ve tarihi bir belge olarak sunulmasıyla tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkılması ve gelecekte ülkemiz aleyhine oluşabilecek yanlı politikaların önünün kesilmesi açısından faydalı olacağından ülkemizde coğrafi isimler konusunda çalışmalar yapmak üzere Bakanlığımız Koordinatörlüğünde başlatılan Daimi Komite kurma çalışmalarına hız verilerek Dışişleri Bakanlığında ve Bakanlığımızda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplantılar yapılmış diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığımızca hazırlanan “Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge” 15.07.2004 tarih ve 4431 sayılı Bakanlık onayıyla yürürlüğe girmiştir.
Yönergenin 4. maddesi gereği oluşturulan “Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu” yapmış olduğu toplantılarda oluşturduğu çeşitli alt çalışma guruplarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.


Hiç yorum yok: